Din e-postadress behövs för att du ska kunna logga in och ut ur undersökningen. Vi raderar den när undersökningen stängts.

Den här undersökningen har utformats för att ge dig möjlighet att berätta för oss vad du tycker om din nuvarande universitetsmiljö, inklusive universitetets byggnader, anläggningar och utrymmen som du använder dig av.

Svaren från den här undersökningen kommer att sammanställas med alla andra svar för att ge oss en bred uppfattning om hur väl din universitetsmiljö stödjer dina behov i dagsläget. Ju fler svar vi tar emot desto mer korrekt kommer vår bild att bli. Dina svar förblir helt och hållet konfidentiella och anonyma.

Genom att ange din e-postadress kommer du kunna logga in och ut ur undersökningen. Vi raderar din e-postadress när undersökningen har stängts.

Tack så mycket.

Signature rahel

Leesman Index

* Klicka här för att se Leesmans integritetspolicy

We use cookies to optimise your experience on the Leesman website. By using our website, you are agreeing to allow this. For more information, see our Privacy & Cookie policy